#306-158 Pawlychenko Lane VIRTUAL PHOTO Tour (Lakewood, Saskatoon)

A spacious, open plan condo with great building amenities. Shows like new!